Naše Úsilí

Etický kodex

Náš etický kodex se opírá o hodnoty, kterými se inspirujeme. Jeho principy a ustanovení konkretizují základní povinnosti píle, korektnosti a loajality.

Etický kodex klade vedle hlavního principu spočívajícího v dodržování zákonů, korektnosti a loajality velkou pozornost na lidské zdroje, neboť představují zásadní faktor pro rozvoj společnosti. Stanovuje zásady správného chování pro spolupráci, včetně střetu zájmů, důvěrnosti ohledně zpráv a informací, které jsou součástí podnikového majetku a týkající se činností Skupiny, ochrany hospodářské soutěže a také vztahů mezi společností ST Powder Coatings a jejími dodavateli, institucemi a veřejnými činiteli.

Zásady našeho Etického kodexu jsou nedílnou součástí smluvních povinností, kterými jsou vázáni naši zaměstnanci a všechny subjekty, které s námi spolupracují.

Etický kodex Download.

Italiano English Čeština Deutsch Français Español Português Polski