Zpět na seznam Brožura

Práškové barvy

LIGHTNING-FREE

LIGHTNING-FREE

PRÁŠKOVÉ BARVY REDUKUJÍCÍ HROMADĚNÍ ELEKTROSTATICKÉHO NÁBOJE - LIGHTNING-FREE

Elektrostatický výboj (ESD) je náhlým a okamžitým elektrickým proudem, který proudí mezi dvěma objekty s různými elektrickými potenciály. Tento výraz se obvykle používá v elektronice a v ostatních průmyslových odvětvích k popisu okamžitých nežádoucích proudů, které mohou způsobit poškození elektronických zařízení. Jednou z příčin ESD je statická elektřina. Statická elektřina často vzniká prostřednictvím triboelektrického jevu, oddělením elektrických nábojů, ke kterému dochází, když se dva materiály dostanou do kontaktu a potom se oddělí. Příklady triboelektrického jevu zahrnuji chůzi po předložce, vystupování z auta nebo odstraňování některých typů plastových obalů. Ve všech těchto případech vede tření mezi dvěma materiály k triboelektrickému jevu, který vytváří rozdíl mezi elektrickým potenciálem, což může vyvolat ESD.

ESD je vážným problémem v „solid-state“ elektronice. Integrované obvody jsou zhotoveny z polovodičových materiálů, jakými jsou křemík, a z izolačních materiálů, jakým je oxid křemičitý. Každý z těchto materiálů může být trvale poškozen, je-li vystaven vysokému napětí.

Vzhledem k nevodivé povaze elektronických komponent a sestav nelze elektrostatickému náboji během manipulaci s těmito zařízeními zcela zabránit. Většina elektronických sestav a komponent citlivých na ESD jsou také tak malé, že se jejich výroba a manipulace s nimi provádějí pomocí automatických zařízení. Při triboelektrickém jevu lidé často zažívají výboj, k pocitu výboje je třeba přibližně 3000 voltů. Ale k poškození elektronické součástky může stačit i výboj 100 voltů.

(Z)

Prevence ESD je tedy důležitá u těch procesů, kde se komponenta dotýká povrchů zařízení. Kromě toho je důležité ESD zabránit tam, kde je součástka citlivá na elektrostatický výboj připojena k jiné vodivé součásti produktu samotného. Účinným způsobem zabránění ESD je používat materiály, které nejsou příliš vodivé, ale které pomalu odvedou statický náboj. Tyto materiály se nazývají staticky disipativní a mají hodnoty povrchového měrného odporu v rozmezí 105 -1012 Ohmů.

Materiály pocházející z automatizované výroby, které se dotýkají vodivých ploch elektroniky citlivé na ESD by měly být zhotoveny z disipativního materiálu a tento disipativní materiál musí být uzemněn. Disipativní práškové nátěry mohou pomoci zabránit tomuto rušivému a nebezpečnému jevu. Díky svým charakteristikám zabraňuje povrch ošetřený disipativním práškovým nátěrem nárůstu statického náboje, čímž chrání veškerá elektronická zařízení na něm.

Poznámka: práškové barvy redukující hromadění elektrostatického náboje nelze přetírat bez negativního vlivu na antistatické vlastnosti.

ST práškové barvy redukující hromadění elektrostatického náboje Lightning-free jsou k dispozici v těchto verzích:

Chemické Krycí vrstva Jas Barvy
Epoxid Hladká matný černá a šedá
black and grey smooth, fine and river texture matt, half-matt, half-glossy, glossy black, grey, green, blue, white, red. Available also in metallic version
polyester smooth half-glossy and glossy grey, white, black

Vyhledávání výrobků
této kategorie

Vyhledávání produktů

Žádost o informace pro tento produkt