Zpět na seznam Brožura

Práškové barvy

Antikorozní Základní Nátêr

Antikorozní Základní Nátêr

ZINKOVÝ PRIMER

ST zinkový primer série EZ nabízí vynikající ochranu proti korozi povrchů ze slitin železa. Využitím dobře známých „obětních” vlastností kovového zinku (hlavní složka primeru) je tento základní nátěr bohatý na obsah zinku schopen vytvořit pevnou ochrannou bariéru proti korozi přírodními a chemickými činidly.

Tento práškový nátěr je mnohem účinnější při zajištění vhodného cyklu předúpravy povrchu, který má být lakován (ošetření zinečnatým fosfátem nebo opískováním). Pro zajištění lepší estetické kvality lakovaného předmětu lze na zinkový primer ST nanést polyester nebo epoxid/polyester.

Následující tabulky uvádějí výsledek testů se solnou mlhou na vzorcích ošetřených zinkovým primerem ST s přelakováním bílým polyesterem.

Tabulka 1: Odolnost zinkového primeru ST proti korozi na ocelových panelech ošetřených fosforečnanem zinečnatým s vrchním nátěrem z bílého polyesteru.

Testovaný primer 1.000 hodin 2.000 hodin 3.000 hodin 4.000 hodin 5.000 hodin
Primer bohatý na obsah zinku Žádné tvoření puchýřků, zádné odlupování vrstvy. Žádné tvoření puchýřků, žádné odlupování vrstvy Žádné tvoření puchýřků, žádné odlupování vrstvy Žádné tvoření puchýřků, žádné odlupování vrstvy Žádné tvoření puchýřků, žádné odlupování vrstvy

Tabulka 2: Odolnost zinkového primeru ST proti korozi na ocelových panelech s fosfátovým povlakem s vrchním nátěrem z bílého polyesteru.

Testovaný primer 500 hodin 1.000 hodin 2.000 hodin
Primer bohatý na obsah zinku Žádné tvoření puchýřků, žádné odlupování vrstvy. Žádné tvoření puchýřků, žádné odlupování vrstvy. Žádné tvoření puchýřků, odlupování vrstvy blízko příčnému řezu (1-8 mm)

Při používání antikorozních práškových barev může docházet k problémům s přilnavostí mezi vrstvami při určitých podmínkách polymerizace. Z tohoto důvodu není k zajištění dobré přilnavosti mezi základním a vrchním nátěrem v některých případech vhodné vytvrzovat základ úplně, ale doporučuje se provádět pouze fúzi ohřevem, například na 180°C jen po dobu 5 minut nebo 120°C x 20 minut. Primer je poté zcela vytvrzen v následné fázi po aplikaci druhé vrstvy.

Zinkový primer ST je také k dispozici ve verzi redukující problémy s přilnavostí vrstev ve vztahu k cyklu vytvrzování primeru. Testy přilnavosti vrstev prováděné v laboratoři vykázaly optimální výsledky, a to také po cyklu vytvrzování primeru při 180°C x 20 minut. I zkouška solnou mlhou (ISO 9227) skončila s uspokojivými výsledky při trvání zkoušky po dobu 2 000 hodin.

ANTIKOROZNÍ PRIMER

Zinkový primer má velice dobré antikorozní vlastnosti, ale vykazuje malý nedostatek: v něm obsažené obětované pojivo, které zajišťuje vynikající ochranu před korozí, má negativní vliv na toxikologický profil. Zinový primer je fakticky podle předpisů řídících značení a přepravu nebezpečných látek považován za škodlivý k životnímu prostředí a jeho přeprava je řízena ADR.

Z tohoto důvodu oddělení výzkumu a vývoje společnosti ST Powder Coatings vyvinulo nový antikorozní primer, který nepodléhá těmto požadavkům na označení. Vlastnosti tohoto nového antikorozního primeru, série E Y, vycházejí z tohoto nového inovovaného pojiva. Toto nové pojivo zajišťuje antikorozní ochranu ne přes obětování, jako je tomu v případě série EZ, ale spíše prostřednictvím účinného "bariérového efektu".

Výsledky testů solnou mlhou série E Y ve srovnání se sérií EZ jsou v zásadě stejné, a to jak u ocelových panelů ošetřených fosforečnane m zinečnatým, tak fosforečnanem železa, jak uvádějí obrázky nalevo.

Vyhledávání výrobků
této kategorie

Vyhledávání produktů

Žádost o informace pro tento produkt

Italiano English Čeština Deutsch Français Español Português Polski