Zpět na seznam Brožura

Práškové barvy

Exatherma and Silichrome

PRÁŠKOVÉ BARVY EXATHERMA A SILICHROME

Práškové barvy s vysokou odolností vůči vysokým teplotám se pro mnohé koncové uživatele stávají čím dál atraktivnější. Rozsah aplikací je široký: od komponent topných těles po odtahová potrubí, od krbů po další výrobky vystavované působení vysokých teplot.

Práškové barvy Exatherma odolávají velice vysokým teplotám až po 500°C, a z toho důvodu jsou skvělé pro použití na kamnech na dřevo a na trubních systémech, kde je třeba dosahovat vysokých teplot, a které musí být zároveň esteticky přitažlivé.
Na základě správné rovnováhy mezi pryskyřicí charakterizovanou vysokou tepelnou odolností a pryskyřicí, jejíž silnou stránkou je chemická odolnost, tato série umožňuje dosažení vysokých standardů také v oblasti antikorozní odolnosti. Tyto jedinečné charakteristiky tepelné odolnosti série práškových barev Exatherma jsou výsledkem charakteristik a vzájemných interakcí složek nátěru a jejich vlastních kvalit.Tyto nátěry byly vyvinuty speciálně pro ochranu kovových součástí, jejichž použití vyžaduje dosahování vysokých teplot - 250 až 350°C, se špičkami až 500°C. Polymerizace nátěrů vyžaduje, aby byly produkty vystaveny teplotě 200°C (teplota produktu) alespoň 30 minut. Vyšší teplota vytvrzování (230°C) může zlepšit mechanické vlastnosti vrstvy nátěru a její adhezi k substrátu. Adhezní vlastnosti série Exatherma jsou ovlivněny tloušťkou aplikované vrstvy, druhem podpory a typem předúpravy. Při aplikaci tohoto produktu doporučujeme nepřesáhnout tloušťku 40 mikronů.

Test tepelné stability černé krycí vrstvy Exatherma
na Bonder panelech- fosfát železa WH/60/0C
350°C x 24 hodin ISO 7724-3 Delta E = <5
350°C x 48 hodin ISO 7724-3 Delta E = <7
350°C x 96 hodin ISO 7724-3 Delta E = <10
500°C x 1 hodina ISO 7724-3 Delta E = <10

Největším limitem těchto práškových barev je barevný tón: obecně se vyrábějí v černých odstínech nebo přinejlepším v odstínech tmavě šedé.

Řada Silichrome Powder Coating byla vyvinuta s cílem překonat tato barevná omezení: jedná se o řadu práškových barev na bázi silikonu pro vysoké teploty. Tato řada má osm různých barevných tónů, ale v blízké budoucnosti může být rozšířena o další.

Obecné charakteristiky a charakteristiky tepelné odolnosti řady Silichrome jsou shrnuty níže. Podle cyklu vytvrzování nátěru by měly být předměty udržovány při teplotě 200°C (teplota předmětu) po dobu 30 minut. Vyšší teplota vytvrzování (230°C) může zlepšit mechanické vlastnosti vrstvy povlaku a její přilnavost k substrátu.

Barva Krycí vrstva Vytvrzování Delta E 500°C x 1h Delta E 350°C x 96h
Trávově zelená Lehká textura 200°C x 30' 8, 42 5, 24
Citronově žlutá Lehká textura 200°C x 30' 4, 28 3,2
Okrově žlutá Lehká textura 200°C x 30' 3, 17 1, 21
Oxidově červená Lehká textura 200°C x 30' 4, 39 1, 67
Kobaltově modrá Lehká textura 200°C x 30' 17, 39 17, 39
Cihlově červená Lehká textura 200°C x 30' 4, 82 4, 82
Hnědá Lehká textura 200°C x 30' 5, 68 3, 37
Pastelově zelená Lehká textura 200°C x 30' 4, 86 3, 05

Upozornění: adheze k substrátu je silně ovlivněna tloušťkou vrstvy, typem substrátu a typem předúpravy. Tyto práškové barvy by měly být nanášeny v tloušťce nepřesahující 40 mikronů.

Upozornění: práškové barvy Silichrome nelze kvůli nízké adhezi mezi vrstvami přetírat.

Práškové barvy ST Exhatherma a Silichrome jsou k dispozici v těchto verzích:

Krycí vrstvy Lesk Barva
jemná textura matný modrá, šedá, černá, hnědá, bílá, červená, zelená a žlutá
k dispozici také v metalické verzi a v mramorové a bronzové verzi

Používat pouze v neuzavřeném prostředí

Vyhledávání výrobků
této kategorie

Vyhledávání produktů

Žádost o informace pro tento produkt