Zpět na seznam Brožura

Práškové barvy

Cool Powder

Polyesterové práškové barvy pro vytvrzování při nízké teplotě

V posledních několika letech se stává péče o ochranu životního prostředí zásadní společenskou záležitostí. Studie provedené IPCC (Mezivládním panelem pro změnu klimatu) došly k jasnému a jednoznačnému závěru, že snížení emisí oxidu uhličitého (podle Kjótského protokolu) je zásadní pro zajištění udržitelného života na zemi pro budoucí generace.

Výrobní společnosti tedy musí využívat nové procesy a/nebo nové materiály umožňující snížení spotřebované energie a následně i objem CO2 v ovzduší- známka velké odpovědnosti a velkého ohledu k životnímu prostředí. Cool Powder je řadou polyesterových práškových barev vhodných k polymerizaci při 150°C pro univerzální použití ("General Industrial"), které si trh čím dál víc žádá. 

Je charakterizována:

  • dobrými mechanickými vlastnostmi;
  • vysokou odolností vůči působení atmosférických vlivů a UV záření;
  • nízkou teplotou vytvrzování: 150°C namísto tradičních 180°C.

Nízká teplota tvrzení nabízí tři výhody:

  • úsporné řešení - nižší teplota vytvrzování s ohledem na běžné vytvrzování snižuje spotřebu energie, elektřiny a plynu, která je nutná k úplnému vytvrzení práškových nátěrů;
  • ekologická- snížení spotřeby elektřiny nebo plynu se také odráží ve snížení emisí oxidu uhličitého (oxid uhličitý je mnohými vědci považován za hlavní zdroj odpovědný za skleníkový jev, a tedy za globální oteplování naší planety);
  • technická- lakování širokých objektů s vysokou tepelnou hmotou, které v peci těžko dosáhnou 180°C, se stává snadnější.

Výše uvedené vlastnosti nemají negativní dopad na všeobecné charakteristiky této řady práškových barev. Jejich skvělá účinnost pro venkovní aplikace je shrnuta v níže uvedeném grafu (nalevo), který zobrazuje retenci lesku u několika odstínů při testu urychleného stárnutí. Jejich mechanické vlastnosti také zcela splňují tradiční standardy trhu. Některé z mechanických testů provedených na těchto krycích vrstvách jsou uvedeny na obrázku níže (napravo).

Produkty Cool Powder jsou také k dispozici ve verzi super trvanlivého polyesteru. Tradiční práškové barvy ze super trvanlivého polyesteru na bázi tvrdidla HAA (p- hydroxyal kylamid) jsou obvykle vyvíjeny pro cyklus vytvrzování po dobu 20 min při teplotě 180°C nebo vyšší. Jiné typy tvrdidel (např. glycidyl ester bez obsahu TGIC) umožňují vytvrzování při nižší teplotě, protože mohou být na rozdíl od HAA katalyzovány. Tvrdidla na bázi glycidyl esterů ale nemají bezpečný toxikologický profil (jsou dráždivé), a z tohoto důvodu nejsou na trhu dobře přijímána. Tato tvrdidla mají také negativní vliv na teplotu skelného přechodu práškových barev, čímž se stabilita při skladování a ostatní chemicko-fyzikální vlastnosti těchto barev stávají zásadními. Oddělení výzkumu a vývoje ST Powder Coatings vyvinulo nový systém na bázi inovativního tvrdidla, které umožňuje vytvrzování při 160°C, a to bez výše uvedených negativních vlastností tvrdidel na bázi glycidyl esterů. Tato nova řada "Cool SD Powder" také vykazuje vynikající odolnost vůči UV záření-

Všeobecné charakteristiky této nové řady práškových barev jsou následující:

vzhled povrchu: hladký
jas: 70-90 lesk
cyklus tvrzení: 160°C x 10 min (teplota objektu)
mechanické vlastnosti: Mikro prasklinky po rázové zkoušce, které jsou typické pro super trvanlivé nátěry, bez odlupování vrstvy

Odolnost vůči UV záření je uvedena na následujícím grafu (odstín RAL 2002):

Odolnost vůči UV záření je uvedena na následujícím grafu (odstín RAL 2002)::

Krycí vrstva Lesk
hladká lesklý, pololesklý, polomatný
jemná textura polomatný, matný
hrubá textura lesklý

Brava: žlutá, červená, modrá, zelená, šedá, černá, bílá, oranžová, růžová, slonová kost, hnědá a barevná transparentní. k dispozici také v metalické verzi.

Vyhledávání výrobků
této kategorie

Vyhledávání produktů

Žádost o informace pro tento produkt